KOPIRANJE IN OBDELAVA DIGITLNIH PODATKOV | Taho Center

KOPIRANJE IN OBDELAVA DIGITLNIH PODATKOV

Zakonodaja voznikom in prevoznikom nalaga hranjenje podatkov iz kartice tahografa.

Zakonodaja voznikom in prevoznikom nalaga kopiranje in hrambo digitalnih podatkov.

V Taho centru poskrbimo, da podatke iz kartice voznika ter iz tahografa ustrezno kopiramo, obdelamo v vidno obliko ter vam jih pošljemo na zgoščenki.