Prihajajo pametni tahografi | Taho Center

Uvedba nove direktive EU o tahografih je pred vrati. Ste pripravljeni? 

Pametni tahografi - smart tachographs

Digitalni tahograf je snemalnik dejavnosti poklicnih voznikov – ur počitka, dela in vožnje. Glavna funkcija tahografa je, da zagotavlja zanesljive informacije organom EU, ki izvajajo nadzor nad spoštovanjem socialne Uredbe (ES) št. 561/2006. S 15. junijem pa se za digitalne tahografe začenja novo obdobje. Od tega datuma mora biti vsak prvič registriran tovornjak oz. avtobus opremljen z digitalnim tahografom nove generacije. 

Novi “pametni” tahografi uporabljajo digitalne tehnologije, kot sta npr. satelitsko določanje lokacije vozila (DNSS) in daljinska komunikacija kratkega dosega (DSRC) za daljinsko povezavo z organi nadzora. Te nove tehnologije so združljive s številnimi telematskimi storitvami in uporabnimi aplikacijami.

Novi tahografi se uvajajo zaradi izvajanja Direktive EU 165/2014, katere cilj je izboljšati varnost v cestnem prometu, zagotoviti spoštovanje zavezujočih socialnih standardov, ohraniti konkurenco na enotnem evropskem trgu in praktično onemogočiti goljufije z digitalnimi tahografi.

Kontrolo vozila s pomočjo DSRC bodo organi nadzora opravili kar med vožnjo, brez ustavljanja vozila

V pametnih tahografih je vgrajen vmesnik DSRC (Dedicated Short Range Communication / Sistem namenske komunikacije kratkega dosega), ki omogoča osnovno preverjanje vozila na daljavo. S to tehnologijo se pregled vozila lahko opravi kar med vožnjo, brez ustavljanja. DSRC vmesnik najprej preveri pristnost nadzornih organov, potem pa s pomočjo brezžične tehnologije pošlje definiran minimalen obseg podatkov na DSRC čitalce ali na drugo ustrezno infrastrukturo, kot so npr. cestni portali. Daljinsko se opravi zgolj poizvedba o vozilu, kršitvah varnosti in morebitnih okvarah. Šele ob morebitnih odkritih nepravilnostih bodo nadzorni organi vozilo ustavili zaradi temeljitejšega pregleda. Če pa ob pregledu na daljavo ne bo utemeljenih razlogov za sum na kršitve, bodo vozniki in logistična podjetja prihranili čas, ki bi ga zahteval temeljit inšpekcijski pregled – v povprečju tudi do tričetrt ure.