Za nadzorne organe | Taho Center

Za nadzorne organe

Kaj digitalni tahograf zapisuje?
Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije s sistemom.
Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?
Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu - VU) ne spremeni pravil izvrševanja. Podatki so dostopni prek zaslona, prek izpiskov ali pa se podatke prenese.
Katere dokumente mora predložiti voznik v primeru kontrole na cestah?
A – Pri vožnji in uporabi analognega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z analognim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z digitalnim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: - tahografske vložke za tekoči dan ter zadnjih 28 dni; - voznikovo kartico, v kolikor jo ima. B – Pri vožnji in uporabi digitalnega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z digitalnim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: - svojo osebno voznikovo kartico; - tahografske vložke, ki ustrezajo obdobju, v katerem je vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom; V kolikor voznik v predhodnem 28 dnevnem obdobju ni vozil vozila, opremljenga s tahografom, mora predložiti tudi potrdilo o dejavnosti (odsotnosti). Potrdilo lahko najdete TUKAJ.
Ali se lahko vse digitalne tahografe kontrolira s kontrolno kartico?
Da. Vse kartice morajo delovati v vseh enotah v vozilih (VU), kjerkoli v Evropski uniji in AETR državah. Kontrolna kartica daje dostop do vseh podatkov, ki so shranjeni v enoti v vozilu (VU), brez omejitev. Daje tudi dostop za prenos podatkov.