Za delavnice za tahografe | Taho Center

Za delavnice za tahografe

Pogosto zastavljena vprašanja

Kdo dobi kartico preizkuševališča?
Samo pooblaščene delavnice za tahografe lahko zaprosijo za kartico preizkuševališča.
Ali lahko delavnica za tahografe dobi več kot eno kartico?
Da. V delavnici za tahografe se vsakemu tehniku, ki je pristojen za digitalne tahografe, lahko izda kartico preizkuševališča, v kolikor je ustrezno šolan.
Kako dobim kartico preizkuševališča?
Samo pooblaščene delavnice za tahografe lahko zaprosijo za kartico preizkuševališča. Postopek in zahteve za pridobitev določijo za to pristojni nacionalni organi posamezne države.
Kateri podatki se shranjujejo na kartici preizkuševališča?
Shranjujejo se predvsem podrobnosti o lastniku kartice in podatki, vezani na zadnjih 88 kalibriranj, izvedenih s to kartico preizkuševališča.
Kaj digitalni tahograf zapisuje?
Digitalni tahograf zapisuje aktivnosti voznikov, hitrost, razdalje, identifikacijske podatke o vozilu in o vgrajenem tahografu, podatke o kalibriranju, kot tudi kršitve in poskuse manipulacije s sistemom.
Kaj se zgodi, ko je moja kartica preizkuševališča polna?
Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno pišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Na kartici preizkuševališča so shranjeni podatki iz zadnjih 88 kalibriranj.
Ali trenutna pooblaščenost delavnice za analogne tahografe pokriva tudi delo z digitalnimi tahografi?
Ne. Uvedba digitalnih tahografov zahteva nove veščine, nova šolanja za tehnike, novo opremo ter tudi nove tehnične in administrativne postopke za delavnice. Vsekakor imajo delavnice, ki so že pooblaščene za analogne tahografe, možnost zaprositi za odobritev za digitalne tahografe.
Kako lahko postanemo pooblaščena delavnica za digitalne tahografe?
Odobritev delavnice za tahografe (preizkuševališča) je postopek, katerega izvajajo pristojni organi države članice. Kriterije za odobritev preizkuševališča v državi ter nacionalne zahteve za odobritev na področju digitalnih tahografov definirajo pristojni nacionalni organi.
Ali se oprema za kontrolo analognih tahografov lahko uporablja za kontrolo digitalnih tahografov?
Ne. Glede na to, da so digitalni tahografi prinesli nove tehnične postopke, je potrebno opremo nadgraditi.
Ali bodo še obstajale obvezne kontrole za digitalne tahografe?
Da. Digitalni tahograf je potrebno kontrolirati najmanj enkrat na vsaki dve leti.
Kaj se zgodi z masovnim pomnilnikom VU, ko se digitalni tahograf zamenja?
Delavnica za tahografe mora prenesti podatke masovnega pomnilnika iz zamenjane enote in jih predati ustreznemu transportnemu podjetju na primernem mediju za shranjevanje podatkov.