Za transportna podjetja | Taho Center

Za transportna podjetja

Pogosto zastavljena vprašanja

Kako dokažem svojemu nadrejenemu, da sem se moral ustaviti zaradi kontrole na cesti?
Če nadzorni uradnik vstavi svojo kartico v enoto v vozilu (VU), se kontrola na cesti zapiše v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) ter na voznikovo kartico; pri tem se zapišeta datum in čas kontrole.
Kdo dobi kartico podjetja?
Namenjena je lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo. Identificira podjetje in omogoča le-temu dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov s ciljem preprečitve dostopa do njih nepooblaščenim osebam. Kartica podjetja velja 5 let. Na njej je navedena skrajšana firma in podatki pooblaščene osebe. Vlogi za izdajo je potrebno priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če gre za pravno osebo ter potrdilo o plačilu. Samostojni podjetniki morajo priložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije ter podatke o pooblaščeni osebi, kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe in potrdilo o plačilu. Kartica ne vsebuje fotografije. Vlogo za izdajo kartice podjetja najdete TUKAJ.
Ali podjetje lahko dobi več kot eno kartico podjetja?
Da. Podjetje lahko zaprosi za več kot eno kartico podjetja, v skladu s postopki in pogoji, ki jih v posamezni državi sprejmejo za izdajanje kartic pristojni nacionalni organi.
Ali moram vgraditi digitalne tahografe v vsa vozila, ki so do sedaj opremljena z analognimi tahografi?
Ne. Ni nobene obveznosti za preureditev obstoječih vozil z digitalnimi tahografi. Samo tista vozila, katera se po uveljavitvi terminskega roka 1. maj 2006 prvič registrira, je potrebno opremiti z digitalnim tahografom.
Ali je potrebno enoto v vozilu (VU) redno kontrolirati?
Da. Digitalne tahografe je potrebno kontrolirati najmanj na vsaki dve leti; kontrole mora izvajati pooblaščena delavnica za tahografe.
Ali je potrebno arhivirati podatke iz digitalnega tahografa?
Da. Podjetja morajo hraniti kopije podatkov iz kartice voznika ter podatke iz enote v vozilu (VU) najmanj dve leti po nastanku, v skladu z zakonodajo (Uradni list RS, št. 25/2006).