Za voznike | Taho Center

Za voznike

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj se zgodi, ko je podatkovni pomnilnik voznikove kartice ali masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) poln?
Ob povprečni uporabi se na voznikovo kartico shrani zadnjih 28 delovnih dni, v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) pa se shrani zadnjih 365 dni. Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno pišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Najstarejši podatki se izgubijo, če se jih ne prenese ali varnostno kopira na kak drug medij za shranjevanje podatkov.
Kdo lahko zaprosi za voznikovo kartico?
Za voznikovo kartico lahko zaprosil vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje vsaj kategorije B. K vlogi je potrebno priložiti kvalitetno fotokopijo vozniškega dovoljenja, dokazilo o običajnem bivališču v Republiki Sloveniji (fotokopijo osebnega dokumenta - osebna izkaznica ali potni list), barvno fotografijo, ki mora kazati prosilčevo sedanjo podobo, ter potrdilo o plačilu zneska za izdajo kartice, oziroma se plačilo izvede na blagajni.
Kako dobim svojo voznikovo kartico?
Voznikovo kartico izda ustrezen nacionalni organ za izdajanje kartic v državah članicah EU. V Sloveniji je to podjetje Cetis d.d. (www.cetis.si). Vlogo za izdajo kartice najdete TUKAJ.
Koliko časa je veljavna voznikova kartica?
Voznikova kartica velja pet let.
Ali imam lahko več kot eno voznikovo kartico?
Ne. Voznikova kartica je osebna in unikatna. Prepovedano je imeti več kot eno veljavno voznikovo kartico. Za novo lahko zaprosi le v primeru zamenjave (sprememba podatkov) ali nadomestitve. V primeru izgube ali tatvine kartice, je potrebno priložiti kopijo uradnega preklica kartice v Uradnem listu RS in/ali policijski zapisnik. Rok veljavnosti kartice, ki je izdana v zameno za izgubljeno ali ukradeno kartico ali kartico, ki ni delovala pravilno, je enak, kot je bila veljavnost kartice, ki je bila zamenjana razen, če je prišlo do zamenjave kartice manj kot tri mesece pred potekom njene veljavnosti, v tem primeru je veljavnost zamenjane kartice 5 let, oz. za čas trajanja delovnega dovoljenja. Če kartica ne deluje, jo je potrebno vrniti, znesek plačila pa se v primeru upravičene reklamacije povrne. Cena vsake nadaljnje kartice je enaka ceni prve.
Kaj se zgodi, če je moja voznikova kartica pokvarjena, se izgubi ali je ukradena?
Voznik mora zaprositi za nadomestno kartico v roku 7 koledarskih dni od okvare, izgube ali kraje voznikove kartice. Organ za izdajanje kartic mora izdati nadomestno kartico v roku 5 delovnih dni od prejema veljavne vloge za izdajo nadomestne kartice. V vmesnem času mora voznik natisniti podatke o svojih časih vožnje in časih počitka, ki se zapisujejo v enoto v vozilu (VU) in sicer pred začetkom in ob koncu potovanja ter na te izpiske dopisati svoje osebne podatke ter izpiske podpisati. Prepovedano je (razen v nekaterih omejenih okoliščinah), da voznik nadaljuje vožnjo več kot 15 koledarskih dni brez veljavne voznikove kartice.
Ali nadzorni organi lahko ugotovijo, če vozim z neveljavno voznikovo kartico?
Da. Pristojni organi za izdajanje kartic vodijo evidence o izdanih, veljavnih in neveljavnih karticah ter izmenjujejo podatke prek TACHOnet povezave. Če uporabljate kartico, ki je evidentirana kot pokvarjena, izgubljena ali ukradena, vas bodo odkrili.
Kaj se zgodi, ko je podatkovni pomnilnik voznikove kartice poln ali ko je masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) poln?
Ob povprečni uporabi se na voznikovo kartico shrani zadnjih 28 delovnih dni, v masovni pomnilnik enote v vozilu (VU) pa se shrani zadnjih 365 dni. Masovni pomnilnik izvaja tekoči sistem, v katerem se zadnji podatki samodejno pišejo prek najstarejših shranjenih podatkov. Najstarejši podatki se izgubijo, če se jih ne prenese ali varnostno kopira na kak drug medij za shranjevanje podatkov.
Ali lahko prikažem, natisnem ali prenesem informacije, shranjene na voznikovi kartici?
Da. Podatke se lahko prikaže na tahografskem zaslonu, natisne s pomočjo enote v vozilu (VU) ali prek čitalnika kartic z uporabo tiskalnika, povezanega na prenosni računalnik ter se jih prenese prek VU ali prek kake druge za to namenjene opreme. Seznam opreme lahko najdete TUKAJ.
Katere dokumente moram predložiti v primeru kontrole na cestah?
A – Pri vožnji in uporabi analognega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z analognim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z digitalnim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: - tahografske vložke za tekoči dan ter zadnjih 28 dni; - voznikovo kartico, v kolikor jo ima. B – Pri vožnji in uporabi digitalnega tahografa Če voznik vozi vozilo, ki je opremljeno z digitalnim tahografom, vendar pa je v predhodnem 28-dnevnem obdobju vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom, mora na zahtevo policista predložiti: - svojo osebno voznikovo kartico; - tahografske vložke, ki ustrezajo obdobju, v katerem je vozil vozilo, opremljeno z analognim tahografom; V kolikor voznik v predhodnem 28 dnevnem obdobju ni vozil vozila, opremljenga s tahografom, mora predložiti tudi potrdilo o dejavnosti (odsotnosti). Potrdilo lahko najdete TUKAJ.
Kdaj mora voznik natisniti podatke?
Kot voznik morate shraniti in arhivirati podatke iz voznikove kartice in iz VU, ki so na voljo na papirnatem disku (ali na kakem drugem sredstvu) v primeru motenj v delovanju tahografa ali voznikove kartice. V primeru, da voznik vozi brez voznikove kartice, ker jo je izgubil, ker mu je bila ukradena ali ker le-ta ne deluje pravilno, mora voznik pred začetkom in ob koncu potovanja narediti izpisek in ga podpisati. Vsi ti dokumenti morajo biti pripravljeni za predložitev kateremukoli nadzornemu organu v primeru kontrole na cesti (28 dni) ali kontrole v podjetju (2 leti).
Koliko stane voznikova kartica?
Cene določajo nacionalni organi za izdajanje kartic. V Sloveniji je cena izdelave voznikove kartice 43,67€ + DDV.
Kako se bodo kontrole na cestah izvajale v prihodnosti?
Glede na to, da ne bo potrebno obstoječih vozil, ki so opremljena z analognimi tahografi, preurediti in opremiti z digitalnimi tahografi, bodo nadzorni organi na cestah izvajali tako kontrole vozil, ki so opremljeni z analognimi tahografi kot tudi kontrole vozil, ki so opremljeni z digitalnimi tahografi. Dejstvo, da digitalni tahograf zapisuje podatke na daljše časovno obdobje (povprečje 28 delovnih dni za kartico voznika in 365 dni za enoto v vozilu - VU) ne spremeni pravil izvrševanja.
Ali voznikova kartica nadomešča vozniško dovoljenje?
Ne. Vozniško dovoljenje in voznikova kartica sta dva ločena dokumenta, katera mora v primeru kontrole voznik na zahtevo v vsakem trenutku predložiti.
Komu je kartica voznika namenjena?
Namenjena je profesionalnim voznikom z vozniškim dovoljenjem vsaj B kategorije in običajnim bivališčem v kateri od držav članic EU (zanjo lahko zaprosijo vozniki z običajnim prebivališčem v Sloveniji). Kartica identificira voznika in zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se beležijo na enoti, ustrezajo identiteti voznika ter beleži sleherno aktivnost voznika.